top of page

Resurser / Professionella

att uppehålla kompetens i att utföra behandling enlight sensorisk integrationsteori och för att försäkra att erhållen kunskap fortsätter att vara av högsta kvalite behövs följande:

 • Minst 2 års erfarenhet från applikation av metoder för sensorisk integration. Denna erfarenhet bör vara från en sensorisk integrations klinik;

 • Handledning, konsultation och professionell rådgiving från en mentor/terapeut med certifikat inom sensorisk integration.

 • Fortlöpande studier och gransking av evidencebaserad litteratur som stödjer sensorisk integrations teori och dess användning.

när ökad erfarenhet och förbättring av kunskaperna inom sensorisk integration har utvecklats från grund kompetensen är det viktigt med fortlöpande feedback

 • Från kollegor som också använder referensramen sensorisk integration i sitt kliniska arbete. Detta är viktigt för att uppnå högsta nivå för praktisk utövande.

 

Nedan är nödvändig kunskap för att en arbetsterapeut ska använda referenseramen sensorisk integration i sitt kliniska arbete.

Sensorisk Integrations Teori

 • Dr. A. Jean Ayres orginalarbete;

 • Publikationer och forskning relaterade till sensorisk integration;

 • Normal och icke normal utveckling;

 • Konceptet neuroplasticitet, funktion och dynamisk interaktion av primära neurala områden, sensorisk informationsprocess, sensorisk integration och perception.

Evaluering av Sensorisk Integration och Praxis
 • Förståelse för hur en evaluering utav sensorisk integration är utförd som en del utav en fullständing arbetsterapi evaluering (se Occupational Therapy Practice Framework, AOTA, 2002).

 • Kompetens i administration av SIPT vilket är ett antal ytterst noggrant standardiserade test som anses vara “the gold standard” för att evaluera sensorisk integration och praxis. SIPT var utvecklat för att evaluera barn mellan 4 och 8.11 år.

 • Kunskap i sensorisk integrationsteori, test och bedömning nödvändiga för att utföra och tolka SIPT och relaterad information.

 • Färdighet i att evaluera postural kontroll genom kliniska observationer och sensorisk modulation via föräldrarapport.

 • Färdighet i att evaluera sensorisk modulation och självregulering via familj- och lärarrapporter.

 • Färdighet i att observera typiska och icke typiska beteenden relaterade till sensorisk integrations processer.

Tolkning utav evaluerings information för att planera behandling
 • Metoder för att analysera evalueringsdata som inkluderar SIPT, kliniska observationer, sensorisk historia och aktivitetsprofil för att utveckla en behandlingsplan.

 • Förstå sensoriska system, faktor och kluster analys för att tolka mönster inom sensoriska integrationsstörningar.

 • Kunskap om mönster inom sensoriska integrationsstörningar som kan förutsäga individens styrka och svagheter, funktions möjligheter och behandlingsplanering.

 • Förstå implikationer av sensoriska integrationsstörningar och dess relation till funktionellt relevanta mål och delmål.

 • Analysera relationen mellan sensoriska integrationsstörningar och dess påverkan på deltagandet i aktiviteter inom familjen, i hemmet och i skolan.

Användande av sensorisk integrations behandling inom arbetsterapi
 • Kunskap om sensorisk integration som metod och behandlingsfilosofi.

 • Förstålse av de olika möjligheter som referensramen sensorisk integration erbjuder arbetsterapeuter.

 • Färdighet i att applicera principerna för sensorisk integration, vilket inkluderar val av lämplig miljö, nödvändig utrustning, utrymme, tidsanpassning och rytm för behandlingen, och slutligen att göra miljöanpassningar.

 • Uppskattning för betydelsen av att inkludera, utbilda och konsultera med familjen och andra viktiga huvudpersoner.

*Detta var sammanställt av Smith Roley M.S., OTR/L, FAOTA, Projekt ledare för USC/WPS Comprehensive Program in Sensory Integration. Det har anpassats för användning av SIGN. För mer information angående certifikat programmet, se http://portal.wpspublish.com/portal/page?_pageid=53,123039&_dad=portal&_schema=PORTAL

Översättare: Ann-Christin Hyatt, M.S., OTR/L och Evelyn Andersson, Ph.D., OTR/L.

 

Tillbaka

bottom of page