top of page

ROZWÓJ SIGN (DEVELOPMENT OF SIGN)

 

W marcu 2004 podczas corocznej serii konferencji dotyczących integracji sensorycznej i innych, powiązanych z nią badań - Research 2000 (R2K) -  20 osób z Północnej i Południowej Ameryki, Azji, Afryki i Europy, które praktykują i uczą integracji sensorycznej zgodnie z wskazówkami i tradycją dr. Ayres, zebrało się w Kalifornii, w celu stworzenia międzynarodowej sieci. W trakcie tego spotkania powstała organizacja, której celem jest chronienie i promowanie zarówno teorii Ayres jak i jej praktycznych zastosowań: Sensory Integration Global Network (SIGN). W latach 2004 i 2005 ustalono, w jaki sposób SIGN może działać jako organizacja, biorąc pod uwagę ograniczenia zarówno finansowe, jak i przestrzenno-czasowe.

W 2005 roku ustalono, że działalność SIGN skupiać się będzie głównie na edukacji oraz że głównym środkiem przekazu będzie strona internetowa co w najefektywniejszy sposób będzie promować metodę dr. Ayres zarówno wśród profesjonalistów jak i w publicznych środkach przekazu. W 2006 grupa wolontariuszy SIGN zaprojektowała stronę i zrealizowała stronę, poszukując również w literaturze artykułów, które warto byłoby tam umieścić. W latach 2005-2006 zrealizowano 3 międzynarodowe szkolenia. Jedno  z nich odbyło się podczas Światowego Zjazdu Terapeutów Zajęciowych szerzenia wiedzy na temat teoretycznego podejścia jak i praktycznych ćwiczeń zgodnych z wytycznymi dr. Ayres, wśród terapeutów z całego świata.

 

 

Członkowie SIGN spotykają się każdej wiosny na corocznej konferencji AOTA (sprawdź www.aota.org aby sprawdzić daty i lokalizacje). Zapraszamy osoby spoza SIGN! Prosimy o kontakt, jeśli masz ochotę nas odwiedzić!  Aby treści zawarte na stronie SIGN były dostępne dla jak największej ilości zainteresowanych, przyszłym celem organizacji jest przetłumaczenie strony internetowej na inne języki.

 

 

 

MISJA (MISSION)

Organizacja SIGN będzie promować oryginalne prace dr A. Jean Ayres, Ayres Sensory Integration®, chroniąc i przybliżając je aktywnym terapeutom; wskazując i promując wytyczne dr Ayres; pomagając grupom pracującym w ramach podejścia dr. Ayres w komunikowaniu się i dzieleniu doświadczeniami; pokazują ludziom na całym świecie czym jest, a czym nie jest Ayres Sensory Integration® (Integracja Sensoryczna wg Ayres).  

Informacje zawarte na tej stronie mają na celu:

  • Zapewnić informacje konsumentom, prawodawcom i sponsorom.

  • Ustalić podstawowe wytyczne dla terapeutów w zakresie praktyki oraz etyki pracy.

  • Zwiększyć publiczną świadomość poprzez powszechna informację.

  • Ułatwić stworzenie międzynarodowej sieci zainteresowanych Ayres Sensory Integration®.

Celem SIGN jest zapewnianie informacji poprzez stronę internetową. SIGN nie zamierza decydować, kto jest pełnoprawnym spadkobiercą ASI, a poprzez stronę internetową dostarczać wiedzy, na podstawie której terapeuci, organizacje i konsumenci mogą podejmować świadome decyzje. Organizacje związane z pracą dr. Ayres, zachęcamy do umieszczenia linku do tej strony dla swoich klientów i terapeutów.

bottom of page