top of page

Resurser / Professionella

Syftet med denna sida är att beskiva den kompetens som krävs av terapeuter för att professionellt och etiskt använda sensorisk integrations teori.

 

RIKTLINJER FÖR KOMPETENS FÖR ATT APPLICERA SENSORISK INTEGRATIONS TEORI*

 

Följande påståenden reflekterar det ställningstagande som Sensory Integration Global Network ( SIGN) har tagit angående de minimala kvalifikationer som är nödvändiga för att använda sensorisk integration som referensram i terapeutiskt utövande.

Anledningen till detta ställningstagande är att man vill främja en enhetligt hög standard i levererandet av service till klienter med sensoriska integrations störningar för att:

  • Informera konsumenter som söker sådan service;

  • Främja kunskap och lämplig applikation av sensorisk integrations teori;

  • Stödja hög standard inom arbetsterpiområdet.

Referensramen sensorisk integration används framförallt av arbetsterapeuter som arbetar inom barnhabilitering. Andra professioner har adapterat denna kunskap för användning inom sina egna områden. SIGNs ställningstagande är att begränsa Ayres SI Intervention TM för professionellt kvalificerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder. Arbetsterapibiträden och sjukgymnastikbiträden kan använda principer från sensorisk integration i behandling under direkt handledning från en arbetsterapeut (för arbetsterapibiträden) eller sjukgymnast (för sjukgymnastbiträden) som har specialicerat sig inom sensorisk integration based på respektive professions legitimations riktlinjer.

Kompetens för att använda sensorisk integrations teori och dess applikation uppnås genom vidareutbildningskurser, handledning och klinisk erfarenhet. En mer avancerad utbildning inom sensorisk integration kan uppnås via universitets kurser, klinisk praktik och via en arbetsterapeutmentor som har certifikat och erfarenhet inom sensorisk integrations teori och praktik.

Ett certificat inom Sensorisk Integration som inkluderar administration och tolkning av Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT) är i högsta grad rekommenderat när sensorisk integration används inom arbetsterapi. För att stödja dessa mål så erbjuder University of Southern California (USC) tillsammans med Western Psychological Services (WPS), ett Comprehensive Program in Sensory Integration, vilket leder till ett certifikat inom sensorisk integration och inkluderar administration och tolkning av SIPT. Förutom detta så erbjuder USC en 4 månader lång klinisk träningsprogram inom sensorisk integration. När det omfattande programmet är avslutat erhålls ett numrerat certifikat från USC och WPS som indikerar att terapeuten har erhållit ”Certification in Sensory Integration including the Administration and Interpretation of the SIPT”. Sensorisk integrations certifikat finns i Finland, Sydafrika, Australien, Storbrittanien och Irland. Ett certifikat i Sensorisk Integration utgör grunden för baskompetens inom sensorisk integration.

                                                                                                                            Nästa

bottom of page