top of page

Kommitte'rna

Kärngruppen, bestående av de som startade SIGN och ordförande i kommitteerna utvecklar och leder organisationens aktiviteter. Arbetsgruppens medlemmar är aktiva med att bidraga till utveckling av websiten och av SIGN som en organisation.

 

XPTO COMMITTEE

 

Mål: Att skapa mekanismer för att sprida information för att möta professionella behov. I detta ingår att sprida information via internationella kurser, professionell dokumentation, utvecklande av websitens innehåll, utarbetande och underhållande av websiten inklusive nödvändig utveckling och revision.

 

STRUKTUR KOMMITTE'N

 

Mål: Undersöka möjligheterna för samarbete med the World Federation of Occupational Therapists (WFOT), nationella arbetsterapi organisationer och andra professionella organisationer som fokuserar sig på sensorisk integration.

 

FORSKNINGS KOMMITTE’N

 

Mål: Identifiera forsknings artiklar som stödjer arbetet och de grundläggande begreppen för Ayres Sensory Integration, sammanfatta forskningens innehåll, och förmedla informationen till intresserade via websiten.

 

INTERNATIONELLA KOMMISSIONS KOMMITTE’N

 

Mål: Utforska internationella kontakter och representanter för organisationer som är engagerade inom området sensorisk integration, sammanställa namn och kontakt information och sprida informationen vid behov. Om du vill vara på vår kontakt lista var vänlig och skriv till: xpto

Ledare:: Tara J. Glennon, EdD, OTR/L, FAOTA & Susanne Smith Roley OTD, OTR/L, FAOTA

Ledare: Zoe Mailloux OTD, OTR/L, FAOTA

Ledare: Heather Miller Kuhaneck, PHD, OTR/L

Ledare: Colleen Basaraba, BEd, BscOT(C), OTR and Diana A. Henry, MS, OTR/L, FAOTA

bottom of page