top of page

Forskning och litteratur

Följande dokument sammanfattar forsknings artiklar från olika discipliner som stödjer A. Jean Ayres principer.
Dessa sammanfattningar har sammanställts av SIGNs forskningskommitte’. Artiklarna kommer från National Library of Medicine. Informationen är framställd så den kan användas för personligt bruk men den bör inte distribueras.
SIGN forsknings kommitte’ består av individer som frivilligt söker litteratur. Gruppen har sökt litteratur från ett brett fält framförallt via Medline och PsycLit under de sista 5 åren. Dessa sammanställningar är inte kompletta forsknings granskningar. De är summeringar från artiklarna. Läsarna kan sedan, om intresse finns, själva finna artikeln i sin helhet för vidare läsning. Denna sektion har inte översatts till svenska.

 

 • Master List of Articles on this page - updated 2/2010

This document lists the categories and individual articles that are within the other documents on this page. If you see a title of interest, go to that specific category for the article's abstract.

 

 

Master List PDF

 

 

 

 • Arranging the Room to Engage the Child - updated 2/2010

  This document includes summaries of the literature on motivation and what is motivating or attractive to a child. We also include literature from the field of education on the important of room set up for learning.

 

 

Arranging the Room PDF

 

 

 

 • Aspects of the Environment

  This document includes information about the sensory affordances of objects/activities and how they can enhance performance.

 

Aspects of the Environment PDF

 

 

 

 

 • Collaboration of Activity Choice - updated 2/2010

  This document includes summaries of articles on the impact of choice making from the field of psychology and from the behavioral literature. This inclusion in not meant to imply that specific behavioral strategies are related to Ayres’ Sensory Integration Approach. However, research on choice and choice making often is found within the behavioral literature.

 

Collaboration PDF

 

 

 

 

 • Creation of Play Context - updated 2/2010

  This document includes article summaries from the literature on play and the importance of play (both to learning and for its own sake).

 

Creation of Play PDF

 

 

 

 • Effectiveness of Ayres SI - updated 2/2010

This section will include summaries from the literature on the impact of interventions that would be considered Ayres SI intervention because the intervention meets the principles as outlined in this website.

 

Effectiveness of Ayres SI PDF

 

 

 

 

 • Effectiveness of Other Interventions Using Sensory or Motor Activities - updated 2/2010

This section will include summaries from the literature on motor learning, the impact of exercise, and other interventions that would not be considered Ayres’ SI intervention because they do not meet the principles as outlined in this website.

 

Effectiveness of Other Interventions PDF

 

 

 

 

 • Ensuring the Physical Safety of the Child - updated 2/2010

This document includes literature on factors related to exploration in children and risk taking in children.

 

Ensuring Physical Safety PDF

 

 

 

 

 • Maximazation of the Child's Success - updated 2/2010

This document includes literature from the field of motor learning, regarding feedback from performance, and literature from the field of psychology/learning regarding scaffolding for successful performance and engagement. It also includes relevant literature on self esteem and how to best foster it.

 

Maximazation of the Child's Success PDF

 

 

 

 

 • Neuroscience and Other Research - updated 2/2010

This document includes neuroscience and other research which may be related to sensory processing and sensory integration theory.

 

Neuroscience PDF

 

 

 

 

 • Potential Impact of Poor Sensory Processing and of Traumatic Events - updated 2/2010

This section will include summaries of articles from the psychology literature on temperament, shyness, behavioral inhibition and what they term sensory processing sensitivity. Also will be included certain relevant abstracts regarding long term effects of childhood trauma if related to sensory processing in some way.

 

Potential Impact PDF

 

 

 

 

 • Provision of Sensory Opportunities - updated 2/2010

This document includes articles from the literature on specific sensory processing, outcomes of enriched environments, and effects of sensory deprivation.

 

Provisions of Sensory Opportunities PDF

 

 

 

 • Sensory-Motor Deficits with Varying Diagnoses - updated 2/2010

  This document includes information related to sensory-motor deficits in children with developmental coordination disorder, attention deficit hyperactivity disorder and autistic spectrum disorder.

Sensory-Motor Deficits PDF

 

 

 

 

 

 • Support of Optimal Arousal - updated 2/2010

This document includes summaries of articles on arousal and the neurobiology of arousal…suggesting that optimal arousal level is important for learning to occur.

Optimal Arousal PDF

bottom of page