top of page
UTVECKLINGEN AV SIGN

 

Research 2000 (R2K) är en årlig konferens med inriktning på sensorisk integration och relaterad forskning. I mars 2004 samlades ett tjugotal R2K deltagare från nord- och sydamerika, asien, afrika och europa för ett internationellt nätverks möte. Alla deltagarna praktiserar och undervisar i sensorisk integration enligt doktor Ayres. Vid detta möte grundades en organization med målet att främja och skydda Ayres teori och praktiska applikation: det globala nätverket för sensorisk integration (the Sensory Integration Global Network, SIGN). Olika kommitteer utarbetade under 2004 och 2005 riktlinjer för hur SIGN kan fungera som en organization med tanke på finansiella, spatiala och temporala begränsningar.

 

Inom ramen för SIGN mötet 2005 beslutade en majoritet av deltagarna att SIGNs verksamhet ska enbart fokuseras på utbildning. Man beslutade också att lägga upp SIGN som en webbaserad organisation eftersom detta anses vara det mest effektiva sättet att förmedla validerad information relaterat till Ayres SI för allmänheten och professionellt verksamma. Vid SIGN mötet 2006 utvecklade voluntärgruppen innehåll och design av websidorna. Man började också att granska litteratur för inkludering i websiten. Tre internationella workshops var presenterade under åren 2005 och 2006, inklusive vid WFOT (World Federation of Occupational Therapists) i ett försök att informera arbetsterapeuter runt om i världen om de sensoriska integrations aktivitieter som följer Ayres SI och de som strider mot hur sensorisk integration ska användas i arbetsterapeutisk verksamhet.

SIGN arbetsgruppen möts två gånger per år, dels under R2K varje vinter i södra delen av Kalifornien (se www.pediatrictherapynetwork.org för tid och plats) och varje vår under den årliga AOTA konferensen (American Occupational Therapy Association’s Conference, se www.aota.org för tid och plats). Gäster är välkommna! Var vänlig och kontakta oss om du planerar att deltaga! För att göra innehållet i SIGNs website tillgängligt för så många intresserade som möjligt över hela världen är nu organisationens framtida mål att översätta innehållet till olika språk.

 

SYFTE

SIGN organisationen vill främja det viktiga arbetet som ursprungligen var utvecklat av A. Jean Ayres, Ayres’ Sensory Integration® genom att: förmedla en övergripande struktur som inramar och hjälper terapeuter förstå Ayres Sensory Integration®, förmedla och främja Ayres’grundprinciper, förmedla en metod för kommunikation och resurseförmedling för grupper som har utvecklats från Ayres arbete och hjälpa människor runt om i världen att förstå vad ASI är och vad det inte är.
Avsikten med informationen in denna website är att:

  • Förmedla information till konsumenter, policymakers och finansiella bidrags institutioner;

  • Grundlägga riktlinjer för klinisk behandling och etik för terapeuter.Establish guidelines of practice and ethics for therapists;

  • Öka kunskapen i samhället;

  • 4. Främja möjligheter för nätverks arbete över världen för de som är intresserade av Ayres’ Sensory Integration®.

Syftet med SIGN är att förmedla information via dess website. SIGNs syfte är inte att besluta om vem som följer ASI grundsatser, istället vill SIGN förmedla information via websiten så att terapeuter, organisationer och konsumenter har en kunskapsgrund som de kan basera sina beslut på. Om du tillhör en organisation som arbetar enligt Dr. Ayres arbete, så kan du rekommendera denna website till dina konsumenter och terapeuter.

bottom of page